Object Relational Mapping (ORM) Kavramı Nedir ?

Object Relational Mapping (ORM)’in Türkçe tanımı Nesneleri ilişkisel olarak eşleştirme olarak adlandırılabilir. Developer’ı veritabanı karmaşıklığından kurtarıp; kontrol edebilmek, iyi bir şekilde yönetebilmek adına geliştirilmiş bir programlama tekniğidir. Bir programlama diline özgü değildir. Bir çok nesne tabanlı dil bu tekniği desteklemektedir.